شورای حل اختلاف اصناف هرمزگان افتتاح شد...

رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان گفت: پرونده‌های قضایی بازاریان با کدخدامنشی...

ادامه مطلب
۱۱:۱۹:۳۰ اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

بیشترین خسارت‌ کرونا متوجه اصناف شده است

رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان با اشاره به مرگ تدریجی اصناف به دلیل وارد...

ادامه مطلب
۱۲:۳۰:۴۰ اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

بخش حمل و نقل درون شهری با مشکلاتی روبه روست

رئیس اتاق اصناف بندرعباس گفت: با توجه به افزایش نرخ بنزین بخش حمل و نقل درون...

ادامه مطلب
۱۲:۰۵:۳۰ آذر ۳, ۱۳۹۸

تحقق عدالت اصلی ترین مطالبه جامعه صنفی ...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان تحقق عدالت را اصلی ترین مطالبی جامعه...

ادامه مطلب
۹:۲۳:۳۱ مهر ۱۴, ۱۳۹۸