تغییر مناسبات مشتری و واحدهای صنفی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر مطرح کرد/تغییر مناسبات مشتری و واحدهای...

ادامه مطلب
۹:۲۷:۵۱ تیر ۹, ۱۳۹۹

سهمیه بنزین موسسات اتومبیل کرایه تخصیص ...

رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: با گذشت سه هفته از تغییر قیمت بنزین هنوز سهمیه...

ادامه مطلب
۱۲:۰۷:۴۱ آذر ۱۷, ۱۳۹۸