زمینه همکاری کارگاههای تولیدی بازار اهو...

دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز در جلسه ای که با حضور مدیر بنیاد تعاون زندانیان...

ادامه مطلب
۷:۴۷:۲۲ مهر ۱۷, ۱۳۹۸