تغییر مناسبات مشتری و واحدهای صنفی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر مطرح کرد/تغییر مناسبات مشتری و واحدهای...

ادامه مطلب
۹:۲۷:۵۱ تیر ۹, ۱۳۹۹

وابستگی معیشت مردم بوشهر به تجارت دریای...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر گفت: در یکی دو سال گذشته به رغم وجود مشکلات...

ادامه مطلب
۸:۴۱:۲۹ آبان ۱۸, ۱۳۹۸

رکود اقتصادی و نوسانات نرخ ارز مشکلاتی ...

رییس اتاق اصناف بوشهر گفت: رکود بازار و نوسانات نرخ ارز باعث کاهش شدید...

ادامه مطلب
۹:۲۰:۱۶ مهر ۱۴, ۱۳۹۸