بازدید رئیس اتاق اصناف ایران ازمحل ساخت...

رئیس اتاق اصناف ایران به همراه رئیس سازمان بسیج اصناف خوزستان ، دبیر اجرایی...

ادامه مطلب
۹:۱۶:۰۳ مهر ۱۴, ۱۳۹۸