رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش:

پاکسازی بازار مولوی از دخانیات/ سیگارهای قاچاق به انبارهای اطراف تهران انتقال پیدا کرد

رئیس اتحادیه عطار، سقط فروش و عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده از پاکسازی منطقه مولوی از وجود کالای قاچاق در پی استقرار تیم های مشترک ضربتی و بازرسی خبر داد.

علیرضا رضایی قهرودی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق در این اتحادیه گفت: بخش عمده ای از کالای قاچاق در اتحادیه عطار و سقط فروش مشمول دخانیات می شود که از آغاز طرح برخورد با کالای قاچاق، بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف به طور مرتب از بازار مولوی که مرکز عمده ی فروش سیگار است، به صورت محسوس و غیرمحسوس به سرکشی می پردازند.

وی با بیان اینکه محدوده خیابان مولوی از وجود کالای قاچاق به ویژه سیگار و دخانیات پاکسازی شده است؛ در خصوص گزارش های رسیده از ظن به کالای قاچاق، تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه صنفی و کالای قاچاق کماکان پیگیر هستند و تیم های مشترک ضربتی آنها در منطقه مستقر است اما تا کنون گزارشی به دست ما نرسیده و کالای قاچاق مشاهده نشده است.

رئیس اتحادیه عطار، سقط فروش و عمده فروشان مواد شوینده در پاسخ به این پرسش که هم اکنون کالاهای قاچاق به کجا انتقال پیدا کرده و در کدام منطقه احتکار شده است، گفت: کالاهای قاچاق به انبارهای اطراف تهران انتقال پیدا کرده است که سازمان تعزیرات و کالای قاچاق باید پیگیر آن باشند چون اتحادیه اجازه ورود به مجموعه های دیگر غیر از مجموعه ی صنفی را ندارد.

وی در مورد دستور پلمب واحد صنفی به دلیل وجود کالای قاچاق نیز اظهار داشت: تا کنون موردی نبوده است که پلمب واحد صنف منجر شود مگر آن دسته از واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب بودند و درخواست پلمب آنها به مراجع مربوطه داده شده بود اما در خصوص دپوی  کالاهای قاچاق درخواست پلمب نداشتیم. /م/

Print Friendly


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *