گمرک ایران اعلام کرد؛

جزئیات حقوق ورودی و عوارض گمرکی واردات سیگار

حقوق گمرکی واردات سیگار بر اساس جداول کتاب مقررات صادرات و واردات، ۵درصد ارزش سیف است.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای حقوق ورودی و عوارض گمرکی واردات سیگار را اعلام کرد. بر این اساس، حقوق گمرکی واردات سیگار بر اساس جداول کتاب مقررات صادرات و واردات  ۵ درصد ارزش سیف است؛ ضمن اینکه سود بازرگانی واردات سیگار بر اساس مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات ۲۰درصد ارزش فوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با این بخشنامه، واردات سیگار مشمول ۴۰درصد عوارض بر اساس ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۵است؛ ضمن اینکه بر اساس ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵قانون بودجه سال ۱۳۹۵واردات هر نخ سیگار مشمول ۵۰۰ریال عوارض است.

بر این اساس، واردکنندگان سیگار باید بر اساس ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به ازای هر نخ ۲۰ریال عوارض پرداخت کنند؛ همچنین بر اساس ماده ۱۶۳ قانون امور گمرکی به میزان   نیم درصد از حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر از واردات سیگار دریافت می شود.

مالیات بر ارزش افزوده واردات سیگار بر اساس ماده ۱۶ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصد است که از ارزش سیف بعلاوه حقوق ورودی دریافت می‌شود و در عین حال،  بر اساس ماده ۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده از واردات سیگار ۳ درصد عوارض شهرداری دریافت می شود که مبنای محاسبه آن ارزش سیف بعلاوه حقوق ورودی است.

ارزش فوب به معنی قیمت کالا در بندر مبدأ و ارزش سیف به معنی قیمت کالا در بندر مبدأ بعلاوه کرایه حمل تا بندر مقصد و بیمه کالا است.

Print Friendly


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *