افراد حرفه ای توانایی تشخیص کالای قاچاق را دارند نه اصناف / برخورد با صنوف عرضه کننده کالای قاچاق در خاکریز آخر

هاشمیرئیس اتاق اصناف شیراز گفت: فقط افراد حرفه ای توانایی تشخیص کالای قاچاق را دارند.
سید محمود هاشمی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران با اشاره به برگزار نشدن نمایشگاه بهاره در شیراز از انجام فروش های فوق العاده در واحدهای صنفی و تشدید نظارت بازرسی اتاق اصناف شیراز بر روی عملکرد صنوف خبر داد.
وی همچنین در بحث مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با صنوف متخلف در توزیع کالای قاچاق با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا از مبدا گفت: همان طور که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند، در راستای مبارزه با قاچاق کالا باید ابتدا به مبدا و جریان ورودی کالا و سپس اخذ رشوه های پنهانی و بعد از آن عرضه کالای قاچاق در صنوف توجه ویژه شود.
رئیس اتاق اصناف شیراز به مبحث تشخیص کالای قاچاق توسط صنوف اشاره کرد و متذکر شد: صنوف نمی توانند کالای قاچاق را تشخیص دهند و تنها برخی از اعضای حرفه ای صنوف توان تشخیص کالای قاچاق را دارند.
وی با بیان اینکه برخورد با صنوف از حیث عرضه کالای قاچاق در خاکریز آخر باید باشد، گفت: اگر جلوی قاچاق کالا در مبادی ورودی کالا گرفته شود و حساسیت بیشتری روی تولید ملی باشد، بخش اعظمی از راه مبارزه با قاچاق کالا را پیموده ایم.

Print Friendly


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *