به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران و به منظور تشویق دانش آموزان و دانشجویان ممتاز اتاق های اصناف سراسر کشور در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی ف دبیرستان ، پیش دانشگاهی و دانشگاه اسامی آنان بهمراه عکس انتشار یافت و می توانید با کلیک به روی استان مورد نظر مشاهده نمایید

اتاق اصناف ایران | سایت خبری اتاق اصناف ایران