برچسب زده شده با : معیار
استاندارد، معیار سنجش اعتماد عمومی

بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور در بخش تولید و توزیع و ارایه خدمات ، مصرف کننده مواد اولیه و یا قطعات آماده هستند. استاندارد بودن مواد اولیه وارداتی و داخلی نقش مهمی در حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده دارد. ‘یکی از راه‌های حمایت و تضمین حقوق مصرف‌کننده، توجه به استانداردها در […]

اتاق اصناف ایران | سایت خبری اتاق اصناف ایران