برچسب زده شده با : اتحادیه آبکاران
ضرورت ساماندهی و چابک سازی تشکل های صنفی

یادداشت علی عوض پور دبیر کل اتاق اصناف ایران ساختار نظارت بر اصناف و بنگاههای اقتصادی در قانون نظام صنفی به گونه دقیقی تعریف شده است. بر اساس مواد گوناگون قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی در قالب اتحادیه های صنفی و اتحادیه های صنفی در قالب اتاق اصناف شهرستان و اتاق های شهرستان در قالب […]

توافق مالیاتی امسال بازی برد- برد است

رئیس اتحادیه آبکاران گفت: توافق اصناف و سازمان امور مالیاتی بازی برد- برد است.  محمد خلیلی متین زاده در گفت  و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران درباره توافق مالیاتی امسال اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی را یک نوع بازی برد _ برد عنوان کرد. وی در ادامه از زحمات رئیس […]

اتاق اصناف ایران | سایت خبری اتاق اصناف ایران